zkratky uvedené na pozvánkách

p.m. (pour mémoire)                                                                                                                                 jde o připomenutí předem dohodnuté akce (např. společenského oběda), neodpovídám již, nepotvrzuji účast, ale musím se zúčastnit, nesmím nepřijít

R.S.V.P + č. telefonu (répondez s_il vous plait)/r.l.o. + č. telefonu (račte laskavě odpovědět)
na uvedeném telefonním čísle potvrďte účast svoji i své partnerky; potvrdím-li účast, nesmím nepřijít

white tie/cravate blanche                                                                                                                   povinnost přijít ve fraku (jen s bílým motýlkem), dámy - velká večerní toaleta  

black tie/black cravate noire

povinnost přijít ve smokingu; dámy malá nebo velká večerní toaleta,event. cocktailové šaty

tenoeode ville/inofficial                                                                                                                     přicházíte ve vycházkovém obleku; dámy ve společenských šatech, kostýmku, po 17. hod i v cocktailových šatech, světlejší dopoledne; tmavší odpoledne

decorations

povinnost přijít s řády in natura, nemusíte mít všechny; nosí se jen nejvyšší hostitelské země a nejvyšší vlastní země novodobé řády se nosí i na normálních oblecích, ale jen ve formě miniatur - stužky.