formality pro formální akce

Jak se správně obléknout                                                                                                                    Druh oblečení a formálnost konané akce předurčuje doba konání akce. Platí, čím později se recepce koná, tím je slavnostnější. Polední setkání můžeme absolvovat i ve světlém oblečení, naopak večerní si již zaslouží tmavý oblek.  Smoking (pokud není na pozvánce uvedeno jinak) nikdy nenosíme před 19. hodinou. Frak (pokud nejste vyzváni) nikdy nenosíme před 20. hodinou. Můžete dostat ovšem pozvánku na garden party v 17 hodin s označením, abyste se dostavili ve fraku. Pak se jedná o mimořádně slavnostní událost a nemůžete jinak. Můžete jít třeba v bílém (i jiném módním fraku).

V kolik dorazit a jak dlouho pobýt                                                                                                       Dochvilnost. Toleruje se zpoždění do patnácti minut. Měli byste vydržet alespoň půl hodiny a odejít o půl hodiny dříve než je avizovaný konec akce. Pokud hostitel neurčil závěr, měli bychom být natolik taktní a ohleduplní hosté, že se nebudeme snažit pobýt na recepci co nejdéle.

Jak se správně představit
Umět se dobře představit je základní krok do dobré společnosti. Obecně platí, že žena je společensky významnější než muž, starší člověk významnější než mladší a nadřízený významnější než podřízený. Vždy by mělo platit, že společensky významnější osoba podává jako první ruku, první usedá a první vchází do dveří. Jedině, kdy přednostní pravidlo neplatí, je při scházení ze schodu a při vstupu do restauračních a neznámých prostor. Zde vchází první muž a zasadí se tak o větší bezpečí přítomné dámy. Pokud nastane dilema, kdo je ve společnosti významnější, zda žena, osoba starší nebo člověk vysoce postavený, abychom předešli trapným okamžikům dáme přednost ženě, a to nejprve ženě významnějšího partnera. Výjimky mohou nastat jen v okamžiku, kdy se významnější osoba své pozice vzdá a dá Vám přednost. Po té je strategicky vhodné ji přijmout. Zásadně nepodáváme ruku v sedě a díváme se zpříma do očí. Jediný, kdo může při podání ruky zůstat sedět je žena.